SPECIALIST IN VOER VOOR JONGE BIGGEN

Onderscheidend biggenvoer

De fabriek van Voerwaarts in Sinderen in de Achterhoek is speciaal ingericht voor biggenvoer. Bij de ontwikkeling en productie van hoogwaardig biggenvoer gelden andere uitgangspunten dan bij de productie van vleesvarkensvoer of zeugenvoer. Bij biggenvoer geldt dat de kwaliteit van het voer bepalend is voor een probleemloze opname zonder verteringsproblemen. Zeker in de fase voor en net na het spenen is de juiste kwaliteit en samenstelling bepalend voor de gezondheid en de groei van de dieren.

Voerwaarts BV heeft in haar fabriek focus op biggenvoer en heeft uitsluitend topkwaliteit granen in huis van een constante kwaliteit. Dit graan is altijd van dezelfde oorsprong en wordt dubbel gereinigd. Van nature heeft het graan een hoog hectolitergewicht. In onze fabriek produceren we biggenvoer in meel, kruimel, korrel of een combinatie hiervan. Er wordt koud geperst, zonder stoom, zodat de eiwitten in tact blijven en goed verteerd kunnen worden. Deels wordt gebruikt gemaakt van ontsloten granen, zodat het zetmeel in de biggenvoeders wel een verhitting heeft gehad.

Focus op de biggenopfok

Binnen Voerwaarts BV is Rob Nieuwenhuis het aanspreekpunt voor u als zeugenhouder. Rob heeft vele jaren ervaring als nutritionist en stalnutritionist en is met zijn passie voor de varkenshouderij een graag gezien gesprekspartner in de stal. De speerpunten waar Voerwaarts met biggenvoer en begeleiding op focust zijn;

 • Uitval na spenen ≤ 1,5%
 • Optimale groei
 • Hoge darmgezondheid <=> laag medicijngebruik
 • Goede uniformiteit van de biggen <=> maximaal aantal verkoopbare kwaliteitsbiggen

Na een bezoek in de biggenstal kan Rob aangeven of en hoe Voerwaarts uw resultaten kan verbeteren en welke verbetering op het gebied van groei of uitval u van ons verwachten mag!

r.nieuwenhuis@voerwaarts.nl of mobiel 06-53351187.

Onderscheidende aanpak in de productie
Door het biggenvoer goed af te stemmen op de specifieke bedrijfssituatie kan de uitval bij de gespeende biggen flink omlaag. Door deze aanpak kwam de uitval na spenen met onze biggenvoeders uit op gemiddeld 1,5 procent (cijfers 2017). Dat is een procent lager dan het landelijk gemiddelde.
Om dit te halen is een onderscheiden aanpak noodzakelijk. De Voerwaarts fabriek is gespecialiseerd in biggenvoeders. De grondstofkeuze en -kwaliteit, maalfijnheid en perstemperatuur zijn speciaal op biggen afgestemd. Dit samen heeft een zeer positieve invloed op weerstand en darmgezondheid van biggen. De grondstoffen zijn van een bekende herkomst en van een constante kwaliteit. In de zomermaanden wordt bovendien zolang mogelijk met de oude oogst granen gewerkt. De maalfijnheid wordt indien nodig per grondstof geoptimaliseerd. Vrijwel alle voerfabrieken persen hun korrels en brokken met stoom waardoor een behoorlijke verhitting plaatsvindt. Voor de (zuivel-)eiwitten in biggenvoer is dat ongewenst, bij Voerwaarts wordt geen gebruik gemaakt van stoom.

Samenwerking met ABZ Diervoeding
Voerwaarts BV is een volledig zelfstandig bedrijf. U kunt als zeugenhouder biggenvoer rechtstreeks bij Voerwaarts BV afnemen. Daarnaast zijn al onze biggenvoeders en zeugensupplementen binnen Nederland ook via ABZ Diervoeding verkrijgbaar.

Specifieke behoefte
Het voerpakket wordt afgestemd op de specifieke behoefte van uw bedrijf. Daartoe bezoekt nutritionist Rob Nieuwenhuis uw bedrijf. Hij kijkt samen met uw bijvoorbeeld naar de voeding in het kraamhok, de gezondheidssituatie, het voersysteem en de kruising. Belangrijk is ook de voeropname van de biggen: is die na spenen te laag of juist aan de ruime kant? In overleg wordt dan het beste biggenvoer gekozen. Indien nodig is dat een bedrijfsspecifiek voer. Deze werkwijze blijkt in de praktijk goed uit te pakken. Nieuwenhuis: “De darmgezondheid van de biggen gaat vooruit en er zijn minder problemen met bijvoorbeeld Streptokokken. Daarmee gaat ook het antibioticagebruik omlaag. Resultaten van nieuwe klanten laten zelfs een verlaging van de uitval van 50 tot 60 procent zien. Eindresultaat is dat de uitval bij de gespeende biggen op of zelfs onder 1,5 procent uitkomt. “

Klik op de ‘+’ tekens voor meer informatie over onderstaande onderwerpen:

Een streptococcenprobleem is vaak hardnekkig en met managementmaatregelen alleen blijkt het probleem vaak onvoldoende te reduceren. Problemen worden nog verergerd door voerwisselingen, onregelmatige voeropnames en een voeropnamedip na het spenen. Op elk bedrijf zijn streptococcen aanwezig, maar het probleem dient bedrijfsspecifiek aangepakt te worden. Afstemming van voersamenstelling, voerstrategie en management zijn daarbij cruciaal.

Wij kunnen u hierbij helpen. Door de voersamenstelling constant te houden, alleen smakelijke, veilige (en geschoonde) grondstoffen te gebruiken en veel aandacht te schenken aan voerovergangen, kunnen we het streptococcenprobleem uitbannen. Voerwaarts levert het biggenvoer in meel of kruimelvorm, wat een gelijkmatige voeropname ten goede zal komen. De praktijk wijst uit dat het medicijngebruik en het uitvalspercentage tot het minimum teruggedrongen kunnen worden.
Tags: strepto, streptokokken, hoge uitval bij biggen, streptococcenprobleem

Onrust en bijterij (staarten, poten, oren, flanken) en oorrandnecrose komen helaas nog regelmatig voor bij zowel biggen als vleesvarkens. Veelal liggen er bepaalde oorzaken aan ten grondslag, zoals irritatie van de darmen (onbalans in nutriënten, matige vertering), huisvesting (luchtvochtigheid, tocht, hokbezetting) en andere stress-factoren (mengen, onregelmatige voertijden, lage nippelopbrengst). Kortom, dit is een multifactorieel probleem dat altijd een bedrijfsspecifieke aanpak vraagt.

Voerwaarts kan hierbij ondersteunen. Naar aanleiding van een gericht bedrijfsbezoek maken we een analyse van de huidige situatie. Met maatwerk, dat helemaal afgestemd wordt op het bedrijf, zal het probleem aangepakt worden.

Tags: oorbijten, staartbijten, oorrandnecrose, bijterij, stereotyp gedrag bij biggen

E.Coli-problemen doen zich vooral voor rond voerovergangen en met name na het spenen.  Het scheiden van de biggen van de zeug is erg ingrijpend en zelfs onder ideale omstandigheden leidt dit tot een stressreactie bij de biggen. De afweer wordt hiermee sterk verminderd. Daarnaast is de lage en onregelmatige voeropname na het spenen erg nadelig voor de darmgezondheid. E.Coli-bacteriën kunnen zich op dat moment sterk vermeerderen en veroorzaken speendiarree en oedeemziekte.

Door gericht te sturen met grondstoffen, eiwit en het toevoegen van de juiste combinatie van additieven, zijn de biggenvoeders van Voerwaarts zeer geschikt voor bedrijven die gevoelig zijn voor E.Coli-problemen. Voerwaarts kan daarnaast het voer in meel of kruimelvorm uitleveren, wat een gelijkmatige voeropname ten goede zal komen.

Tags: E.coli, diarree, darmgezondheid, speendiarree

Ondervindt u in de nazomer problemen in de biggenstal? Onrust, dorre haren, matige groei, dunne mest of bijterij kunnen met de overgang naar de nieuwe oogst te maken hebben. Wij maken graag met u een plan om met maatwerk biggenvoer met granen van de oude oogst granen aan te pakken.

De silo’s in onze gespecialiseerde biggenvoerfabriek zitten in het derde kwartaal altijd vol met geschoonde gerst en tarwe van de oude oogst. Ook extern slaan wij dan vaak oude oogst granen op. Wij streven er naar het gehele derde kwartaal met granen van de oude oogst te werken. Nieuwe oogst granen kunnen de eerste 6 tot 8 weken na het oogsten tot diverse problemen bij uw biggen leiden omdat het graan nog niet goed is bestorven.

Kies voor maatwerk biggenvoer uit de  gespecialiseerde Voerwaarts biggenvoerfabriek
– Koud geperst biggenvoer met dubbel gereinigde granen
– Maatwerk voer gericht op laag uitval en gezonde biggen
– Begeleiding van stalnutritionist Rob Nieuwenhuis

Visie op goede biggenvoeding

 1. Productie gescheiden van zeugenvoer
  Voerwaarts is van mening dat het maken van goed biggenvoer niet samengaat met het maken van economisch interessant vleesvarkens- en zeugenvoer. Bij biggenvoer geldt dat de kwaliteit van het voer bepalend is voor een probleemloze opname zonder verteringsproblemen. Zeker in de fase voor en net na het spenen is de juiste kwaliteit en samenstelling bepalend voor de gezondheid en de groei van de dieren. Het inkopen van kwaliteitsgraan met een hoog hectolitergewicht dat dubbel gereinigd is, is voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt voor top biggenvoer. De consequentie is dat we hierdoor geen concurrerend zeugen- en vleesvarkensvoer aan kunnen bieden.
 2. Productie zonder stoom
  In biggenvoer, en dan met name in prestarter en speenvoer, worden zuiveleiwitten verwerkt. Deze maken het mogelijk dat de vertering van het big van puur melkeiwit  (zeugenmelk) naar uiteindelijk volledig plantaardig eiwit geleidelijk verloopt. Zuiveleiwitten veranderen (negatief) van structuur bij een te hoge temperatuur. Dit is de reden dat er bij Voerwaarts koud geperst wordt en er geen gebruik wordt gemaakt van stoom.
 3. Nieuwe granen laten besterven
  Voerwaarts is van mening dat granen van de nieuwe oogst vaak veel te snel in voeders worden verwerkt. Nieuwe oogst granen kan de eerste 6 tot 8 weken na het oogsten tot onrustige biggen leiden omdat het graan nog niet goed is bestorven en er in de graankorrels nog processen gaande zijn. In de zomermaanden wordt bij Voerwaarts zolang als mogelijk met de oude oogst granen gewerkt, ook als dat een kostprijsverhoging tot gevolg heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan het voorkomen en terugdringen van problemen met oorrandnecrose, staart- of oorbijten en streptococcen.
 4. Bijdragen aan hoge darmgezondheid en laag uitval
  De grondstofkeuze en -kwaliteit, maalfijnheid en perstemperatuur zijn bij Voerwaarts speciaal op biggen afgestemd. Dit samen heeft een zeer positieve invloed op weerstand en darmgezondheid van de biggen. Dat resulteert in een laag medicijngebruik en laag uitval. Streven naar een medicijnvrije opfok en lage biggensterfte is een must voor het maatschappelijk draagvlak van de varkenshouderij in Nederland.

Visie op goede biggenvoeding

 1. Productie gescheiden van zeugenvoer
  Voerwaarts is van mening dat het maken van goed biggenvoer niet samengaat met het maken van economisch interessant vleesvarkens- en zeugenvoer. Bij biggenvoer geldt dat de kwaliteit van het voer bepalend is voor een probleemloze opname zonder verteringsproblemen. Zeker in de fase voor en net na het spenen is de juiste kwaliteit en samenstelling bepalend voor de gezondheid en de groei van de dieren. Het inkopen van kwaliteitsgraan met een hoog hectolitergewicht dat dubbel gereinigd is, is voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt voor top biggenvoer. De consequentie is dat we hierdoor geen concurrerend zeugen- en vleesvarkensvoer aan kunnen bieden.
 2. Productie zonder stoom
  In biggenvoer, en dan met name in prestarter en speenvoer, worden zuiveleiwitten verwerkt. Deze maken het mogelijk dat de vertering van het big van puur melkeiwit  (zeugenmelk) naar uiteindelijk volledig plantaardig eiwit geleidelijk verloopt. Zuiveleiwitten veranderen (negatief) van structuur bij een te hoge temperatuur. Dit is de reden dat er bij Voerwaarts koud geperst wordt en er geen gebruik wordt gemaakt van stoom.
 3. Nieuwe granen laten besterven
  Voerwaarts is van mening dat granen van de nieuwe oogst vaak veel te snel in voeders worden verwerkt. Nieuwe oogst granen kan de eerste 6 tot 8 weken na het oogsten tot onrustige biggen leiden omdat het graan nog niet goed is bestorven en er in de graankorrels nog processen gaande zijn. In de zomermaanden wordt bij Voerwaarts zolang als mogelijk met de oude oogst granen gewerkt, ook als dat een kostprijsverhoging tot gevolg heeft. Wij zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan het voorkomen en terugdringen van problemen met oorrandnecrose, staart- of oorbijten en streptococcen.
 4. Bijdragen aan hoge darmgezondheid en laag uitval
  De grondstofkeuze en -kwaliteit, maalfijnheid en perstemperatuur zijn bij Voerwaarts speciaal op biggen afgestemd. Dit samen heeft een zeer positieve invloed op weerstand en darmgezondheid van de biggen. Dat resulteert in een laag medicijngebruik en laag uitval. Streven naar een medicijnvrije opfok en lage biggensterfte is een must voor het maatschappelijk draagvlak van de varkenshouderij in Nederland.