Circulair

Voerwaarts pioniert met een assortiment volledige circulair voer voor varkens, rundvee en pluimvee. Gemeten over de organische bestanddelen zijn de circulaire voeders voor 100% gemaakt van reststromen en retourstromen van humane voeding. Circulair gevoerd vee concureert niet met de mens om plantaardige voeding en er is geen landbouwgrond nodig geweest om het krachtvoer te telen. Circulair voer heeft bovendien een aanmerkelijk lagere CO₂ footprint dan regulier voer met vergelijkbare voedingswaarde. Meer informatie over de gedachtengang achter circulair voer vind u op www.circulairvoer.nl.

Onze webshop voor circulair voer is te vinden op www.voerwaarts-circulair.nl

Partner in ‘Voerwaarts circulair’ is FeedValid. Inzamelaar van rest- en retourstromen van humane voeding. Het concept Zonvarken had de primeur voor wat betreft het gebruik van volledig circulair varkensvoer: