Voer gemaakt van rest- en retourstromen van humane voeding

De roep om een groter aandeel plantaardige voeding in het menselijk voedselpatroon wordt steeds luider. De westerse wereld beweegt ook geleidelijk in die richting. Maar het plantaardige voedselsysteem brengt grote volumes reststromen met zich mee. De meest efficiënte manier om daarmee om te gaan is ze in te zetten als veevoeding en er zo weer voedsel van te maken. Voedselkringlopen zijn alleen te sluiten mét dieren. Voerwaarts heeft een assortiment circulair voer samengesteld. De voeders zijn volledig samengesteld uit retourstromen en reststromen van humane voeding.

Voerwaarts pioniert met een assortiment volledige circulair voer voor varkens, rundvee en pluimvee. Gemeten over de organische bestanddelen zijn de circulaire voeders voor 100% gemaakt van reststromen en retourstromen van humane voeding. Circulair gevoerd vee concureert niet met de mens om plantaardige voeding en er is geen landbouwgrond nodig geweest om het krachtvoer te telen. Circulair voer heeft bovendien een aanmerkelijk lagere CO₂ footprint dan regulier voer met vergelijkbare voedingswaarde. Meer informatie over de gedachtengang achter circulair voer vind u op www.circulairvoer.nl.

In het voer van Voerwaarts Circulair wordt onder meer gebruikt gemaakt van retourstroom oud brood en industriële reststromen van de productie van chips, hagelslag, vleesvervangers, suiker, brood, etc.

Unieke verkoopargumenten voor boerderijzuivel, -vlees en -eieren!
Met Voerwaarts circulair krijgt uw vee voer;

  • dat niet concurreert met humane voeding
  • gemaakt van rest- en retourstromen van humane voeding
  • waarvoor geen landbouwgrond is gebruikt
  • zonder granen, sojaproducten of andere voor dieren geteelde ingrediënten
  • met een zeer lage CO2-footprint
Circulair voer

Restjes voeren; niets nieuws.
Het verzorgen van varkens gebeurde pakweg 100 jaar geleden uitsluitend met restjes uit de keuken en het land. Het goede graan werd beslist niet aan de varkens gevoerd.  In arme culturen wordt dan ook niet begrepen dat in de westerse wereld goed graan aan varkens en kippen wordt gevoerd. Een varken is bij uitstek geschikt om resten van menselijk voedsel aan te voeren, een ultiem kringloopdier. Bij varkenshouders met enkele varkens worden de varkens soms verzorgd met schillen uit de buurt en onverkocht brood, banket en AGF van de lokale supermarkt. Het probleem van dit supermarktuitval is dat het veel energierijke producten bevat en de varkens te kort eiwit krijgen. Deze onbalans in voeding kan zorgen voor deficiënties en grote groeivertragingen die vanuit welzijnsperspectief niet zijn aan te raden. Met het aanvullende circulaire varkensvoer van Voerwaarts kunnen de circulaire idealen worden gehandhaafd, zonder het welzijn van de varkens te kort te doen.