Kwaliteit & Certificeringen

Voerwaarts BV levert voeders die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Al onze diervoeders zijn met zorg samengesteld uit kwalitatief hoogwaardige grondstoffen, vitaminen en mineralen. Kwaliteit begint met het vakmanschap van onze medewerkers! Daarnaast zijn we deelnemer in verschillende kwaliteitsborgingsystemen en nemen we periodiek monsters van onze voeders die door gerenomeerde laboratoria worden getest.

Deelnemer GMP+ FSA & FRA M103
GMP+ international staat voor een kwaliteitsborgingsysteem, waarbij de veiligheid van diervoeders centraal staat als onderdeel van voedselveiligheid. De gedachte hierachter is dat voeders voor dieren en voedsel voor de mens niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het systeem bevat onderdelen van de HACCP en ISO 9001 systematiek. GMP+ International beheert het GMP+ Feed Safety Assurance en de GMP+ Feed Responsibility Assurance module.
• GMP+ FSA scheme staat garant voor betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, keten georiënteerd en op hoog niveau opererend om wereldwijd diervoederveiligheid in de gehele keten te waarborgen.
• GMP+ FRA scheme staat voor verantwoord werken, waarbij het gebruik van soja (met in begrip van soja derivaten en sojaproducten) wordt geproduceerd en verhandeld met respect voor mens, dier en milieu.

Download hier een kopie van het GMP+ certificaat van Voerwaarts BV.
Download hier een kopie van het FRA MI102 / MI103 certificaat van Voerwaarts BV.

Secure Feed – vereiste voor de melkveehouderij
Secure Feed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Secure Feed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en leveranciers ervan. Door het delen van kennis en informatie met ketenpartners en externe partijen werkt Secure Feed aan versterking van het risicobewustzijn en de risico aanpak. Voerwaarts BV is op basis van toetsing toegelaten als deelnemer van Secure Feed.
Deelnemers van SecureFeed voldoen aan de criteria die de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) per 1 januari 2016 stelt aan leveranciers van voedermiddelen van melkveehouders. De criteria voor voerleveranciers gelden als voorwaarde voor levering van melk aan de Nederlandse zuivelondernemingen.
Voerwaarts BV heeft naast de GMP-certificering ook de SecureFeed certificering met de scope ‘dairy feed’ ten aanzien van verantwoord sojagebruik.

Vermelding op NZO witte lijst diervoederbedrijven
Voerwaarts staat vermeld op de ‘witte lijst diervoederbedrijven‘ van de Nederlandse Zuivelorganisatie.

Koppeling met KringloopWijzer
Vanaf 1 januari 2016 zijn alle melkveehouders verplicht de KringloopWijzer in te vullen in verband met de meststoffenwet. Met de KringloopWijzer wordt de mineralenefficiëntie op uw bedrijf in beeld gebracht. Door meer inzicht te krijgen in de mineralenkringloop van dier, voer, bodem en mest kunt u beter sturen op de benutting van mineralen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop. Voor elk bedrijf is er nog wat te winnen! En mogelijk creëert u in de toekomst met een hogere mineralenefficiëntie ontwikkelruimte voor uw bedrijf.
Voerwaarts BV is aangesloten bij De Kringloopwijzer zodat u elektronisch mineralengegevens kunt inlezen – mits wij over het bedrijfsregistratienummer (RVO nummer) van uw bedrijf beschikken!