Missie

Het is Voerwaarts’ missie om met kennis en passie voor dieren voer te maken dat bijdraagt aan gezonde dieren en tevreden baasjes. Voor onze wederverkopers zetten wij ons met producten en diensten in om samen blije klanten te hebben en een gezond rendement te realiseren.
Met het circulaire voer wil Voerwaarts bijdragen aan het tegengaan van voedselverspilling en inspireren om met een lage ecologische footprint vee te houden zonder verlies van technisch resultaat.

Visie

op de veehouderij
De veehouderij in Nederland ligt onder een maatschappelijk vergrootglas. Dierenwelzijn, klimaat- en milieuimpact van de veehouderij zijn aspecten waar de maatschappij een mening over heeft. Met name de veehouderij die voor de regio of binnenlandse markt produceert, zal veranderen naar kleinschaliger, met meer aandacht voor dier en milieu. Uitgebalanceerd circulair voer gemaakt van rest- en retourstromen draagt bij aan een hogere maatschappelijke acceptatie van het houden van vee en geven het dier een onmisbare functie in de voedselketen. Mensen in het buitengebied die er de mogelijkheden voor hebben, gaan (al dan niet samen met gelijkgestemden) meer en meer in hun eigen voedsel voorzien. Zowel plantaardig als dierlijk.

op hobbydieren
De vraag naar kennis over het houden en verzorgen van hobbymatig gehouden dieren groeit. Hobbydieren moeten eenvoudig te houden zijn, informatie en het voer zelf moeten snel voor handen zijn. Naast een functie als ‘onderdeel van het gezin’, krijgt kleinschalig gehouden vee in toenemende mate weer een rol in de voedselketen. Niet alleen ‘eten uit eigen tuin’ groeit, ‘eten uit eigen stal’ wint ook aan populariteit. Het eitje van de eigen kip is het bekendste voorbeeld. Ook het aantal mensen dat zelf (weer) enkele varkens of runderen houdt om de herkomst en historie van hun vlees te kennen, neemt toe.
Naast passende nutritionele waarden van voer voor hobbydieren, dient ook de informatievoorziening en het voeradvies te passen bij de wensen en het doel van de consument die de dieren houdt.
Voor een volumeproduct als voer blijft de lokale aanwezigheid van goede verkooppunten onontbeerlijk. Voerwaarts ziet het als haar taak om voorop te lopen met producten en diensten die aansluiten bij de veranderende manier van houden van dieren.

Duurzaamheid

Duurzaamheid speelt bewust en onbewust een groeiende rol binnen ons bedrijf. Voerfabrikanten leveren een grote bijdrage in het tot waarde brengen van reststromen (co-producten) van humane voeding. Sommige kringlopen kúnnen alleen maar via het houden van dieren worden gesloten, een voerfabriek is daarin een onmisbare schakel. Voerwaarts ziet het als een uitdaging om een groeiend aandeel circulaire grondstoffen in onze producten te verwerken.
In onze fabriek wordt ‘koud geperst’, zonder inzet van stoom. Dit maakt dat we relatief weinig energie per kilogram voer nodig hebben en een fabriek zonder gasaansluiting hebben!.  Aan de inkoopzijde kiezen we voor wat betreft herkomst van granen zoveel als mogelijk voor een vaste regio nabij ons bedrijf (tot 150km). Hiermee voorkomen we onnodige transportbewegingen én kosten. Door gestegen energie- en transportkosten en onze gezamelijke bewustwording over onze ecologische footprint, verwachten we dat de markt verschuift naar ‘dichtbij’. In onze afzetmarkten kiezen we bewust niet voor verre export. Ons afzetgebied ligt in een straal van maximaal 250km rond het bedrijf en onze klanten bevinden zich voor meer dan 99% in Nederland en België.